Kontakt

Wytwórnia Okuć Meblowych Sp. z o. o. Sp. k.

Wytwórnia Okuć Meblowych Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Podgórna 90,
87-300 Brodnica

KRS: 572993
NIP: 8741778381

Dział Kadr

Biuro: ul. Podgórna 90,
87-300 Brodnica


Biuro: ul. Sybiraków 7
87-300 Brodnica

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Wytwórnia Okuć Meblowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000625881, NIP: 8741778381, REGON: 362362560, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.okucia.com, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) jak również przy zachowaniu postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”). Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie. *